Studiuj gry w Opolu – Uniwersytet prowadzi tam kierunek I i II stopnia Game Studies!

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

Czego uczy się na Games Studies?

Studia kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z umocowaniem gier w spektrum badań kulturowych i antropologicznych, zarówno w zakresie ludologicznym jak i narratologicznym. Absolwent będzie dodatkowo posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu. Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, bitewnych, karcianych i innych. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

– Popkultura i nowe media

– Antropologia kulturowa

Studnia II stopnia na kierunku Game Studies koncentrować się będą na analizie gier i ich rynku jako zjawiska kulturowego i cywilizacyjnego, jak i ich niezwykłej popularności w ostatnich kilku dekadach. W odróżnieniu od studiów I stopnia, pozwolą na zaoferowanie kandydatom szerokiego wachlarza narzędzi kulturoznawczych i antropologicznych potrzebnych w procesie badania i krytyki gier jako tekstów kultury, kładąc mniejszy nacisk na skonkretyzowane kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym gier jako produktów rynkowych.

Kształcenie na studiach magisterskich (2-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

– Kultura współczesna

– Kultura, media i komunikacja

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Games Studies można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
tel. +48 77 541 60 03,
e-mail: filpol@uni.opole.pl

https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2018-2019/programme/1-PRK-GS-S.L.3/?from=field:GS

https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2018-2019/programme/1-PRK-GS-S.M.2/?from=field:GS

Game Studies

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Name *
    Email *
    Website