Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
41-800 Zabrze, ul. Goethego 3,
NIP: 648-00-01-295, REGON: 272270898,
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000099059
Kapitał zakładowy: 23 029 500,00 zł
Kapitał wpłacony: 23 029 500,00 zł